“เด็กเก่ง ดอกลำดวน”

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 8 สาระการเรียนรู้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 9 โรงเรียน
สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท
ได้แก่   วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษาและวิชาศิลปะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 300 บาท
ได้แก่ วิชา การงานพื้นฐานอาชีพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 200 บาท
ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสุขศึกษาฯ


Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา