แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมประธานสนามสอบการอ่าน ป.1 และข้อสอบมารตฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมประธานสนามสอบการอ่าน ป.1 และข้อสอบมารตฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

4577

 

ติดต่อเรา