ประชุมวางแผนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังทอง
ร่วมประชุมและวางแผนกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ณ ห้องประชุมอินทนิล  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

ติดต่อเรา