ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าช่องกล่ำบน

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าช่องกล่ำบนตำบลหนองตะเคียนบอน

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา