การดำเนินการแผนการรับนักเรียน ปี 2561

ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการแผนการรับนักเรียน ปี 2561 เมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดชั้นเรียนห้องเรียน และกำหนดแผนการรับนักเรียน และยืนยันข้อมูล ให้เสร้จสิ้นให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อเรา