ฟันสะอาด โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาโรคในช่องปากและฟันของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ คุณวิชุตา ใบใหญ่ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ ได้มาบรรยายและให้ความรู้กับนักเรียนในกิจกรรมดังกล่าว

—————————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ———————————–

ติดต่อเรา