กีฬาเครือข่ายปี่ฆ้องเกมส์ ครั้งที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกี่ฬาเครือข่ายปี่ฆ้องเกมส์ครั้งที่ 15 ณ สนามโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ติดต่อเรา