กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้วยพลัง “บวร” ( บ้าน วัด โรงเรียน )

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้วยพลัง “บวร” ( บ้าน วัด โรงเรียน ) ณ วัดป่าประดู่ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา