ตรวจเยี่ยมสนาม o net

3 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ o net ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

——————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————————

ติดต่อ สพป.สก.1