หมดเขตการสั่งซื้อวันที่ 7 ก.พ.61 โรงเรียนที่มีความประสงค์สั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1/ปพ.2)กับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ

 

โรงเรียนที่มีความประสงค์สั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1/ปพ.2)

ปพ.1:ป  เล่มละ 160  บาท

ปพ.1:บ  เล่มละ 160  บาท

ปพ.1:พ เล่มละ 160  บาท

ปพ.2:บ  ฉบับละ 2  บาท

ปพ.2:พ  ฉบับละ 2  บาท

ขอเปลี่ยนแปลงการส่งรายการสั่งซื้อพร้อมเงินด้วยตนเองที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากเดิม ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

แก้ไข

ติดต่อเรา