สอบ O-NET ป.6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 นายสถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม เป็นหัวหน้าสนามสอบควบคุมการสอบในครั้งนี้

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ขอพึ่ง และนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบ

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) โดยใช้โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นสนามสอบ

ติดต่อเรา