วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านเขาดิน  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2557

ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์)

DSCF6604 DSCF6606123 DSCF6605123 DSCF6617123 DSCF6615123 DSCF6607123 DSCF6608123 DSCF6610123 DSCF6611123 DSCF6624123 DSCF6623123 DSCF6627123 DSCF6626123

ติดต่อ สพป.สก.1