บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระมหาพัฒนธรรม วัฑฒนธัมโม

มื่อ 30 มกราคม 2561 นายประสาร พรหมณา พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระมหาพัฒนธรรม วัฑฒนธัมโม (มหาด๊อด) เวลา 19.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง

 

ติดต่อเรา