ประชุมคณะกรรมการควบคุมการจ้าง

เมื่อ 30 มกราคม 2561 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 206/26 ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด

ติดต่อเรา