แจ้งโรงเรียนที่ดำเนินการลงทะเบียนระบบรายงานการรับนักเรียน

แจ้งโรงเรียนที่ดำเนินการลงทะเบียนระบบรายงานการรับนักเรียนแล้ว ทางเขตจะทราบโดยอัตโนมัติ ทางระบบ (โดยไม่ต้องโทรมาติดต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด) จึงขอให้รอทางกลุ่มส่งเสริมอนุมัติ Username ประมาณ 30 นาที แล้วจึงดำเนินการขั้นตอนต่อไปตามคู่มือ แล้วจัดส่ง Username password ทางเมล์ [email protected]  หรือหนังสือราชการต่อไป

 

 

 

ติดต่อเรา