รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อ 23 มกราคม 2561 นายประสาร พรหมณาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว รับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง โดยนางนาตญา คำเผือก และคณะพยาบาลวิชาชีพ รพร.สระแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายสระแก้ว

ติดต่อเรา