นมัสการท่านเจ้าคุณพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู เดินทางไปนมัสการท่านเจ้าคุณพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ, พระราชธรรมภาณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ,พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว วัดสระแก้ว พระอารามหลวง พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

ติดต่อเรา