พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้มอบใหมายให้ นายธรรมนูญ ขอพึ่ง รองผู้อำนวยการ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ มีการแสดงดนตรีไทย จากนิสิตสาขาการสอนนาฏยสังคีต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา- พิธีครอบครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน ฯลฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 


 

ติดต่อเรา