กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านลุงพลู

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 24 – 29 กุมภาพันธ์  2561

************

 

Message us