ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อกรรมการข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จึงให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการและแก้ไขให้ถูกต้องในลิงค์ ดังนี้
ระดับประถมศึกษาhttps://goo.gl/wEpj7g
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นhttps://goo.gl/FFghLc

ติดต่อเรา