แจ้งเรื่องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 60

          ตามที่ได้ประกาศให้ลูกจ้างประจำปริ้นท์หนังสือรับรองภาษีปี60 ได้แล้วนั้น กลุ่มการเงินฯ ขอแจ้งให้โรงเรียนทราบว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 60 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ข้าราชการในสังกัดทุกท่าน สามารถให้ธุรการโรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมานี้  และ Ctrl+F พิมพ์ค้นหาชื่อที่ต้องการ แล้วสั่งปริ้นท์เองได้เลย และนำไปยื่นสรรพากร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่เขต

          หรือไม่สะดวกปริ้นท์เอง ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มการเงิน สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ 

ตั้งแต่วัน 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

          หากมีข้อสงสัยติดต่อที่กลุ่มการเงินเขต หรือโทร. 037-425465 / 085-2827779

เชิญคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษี ข้าราชการ ปี60

เชิญคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษี ลูกจ้างประจำ ปี60

เชิญคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษี ผู้รับบำนาญ ปี60

ติดต่อเรา