การตรวจสอบภายในประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา พร้อมกับได้ให้คำแนะนำการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ติดต่อ สพป.สก.1