รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sesao24.go.th/web/

ติดต่อเรา