การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561  โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประกวดฯ  ขอให้ส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  (แบบตอบรับ ส่งมาทางเมล์ [email protected]) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้   

>>> หนังสือนำ / ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้คะแนน / แบบตอบรับ / รายละเอียดการจัดกิจกรรม / คู่มือและวิดีทัศน์การประกวด

ติดต่อเรา