แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจส่งคลิปวีดีโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ที่มีความสนใจ

  1. จัดส่งคลิปวีดีโอความยาว 3-5 นาที เพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ ของนักเรียน ครู และโรงเรียน อาทิเช่น รูปแบบการจัดกาเรียนการสอน PLC หรือ Best practice ที่เป็นเลิศ   กิจกรรมเด่น/ต้นแบบของโรงเรียน   ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ครู หรือนำเสนอครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง ครูที่มีเทคนิคในการสอนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครู หรือจะเป็นการนำเสนอเด็กเก่ง เด็กดีมีจิตอาสา/สร้างนวัตกรรม/ทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”
  2. ออกแบบภาพฉากหลัง รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.

หมายเหตุ   ส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ [email protected] หรือที่อยู่จัดส่ง ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สพฐ. โทร 02-2815851, 02-2885511-5 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อเรา