การประชุมคณะกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมบรรยายเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการทำงานของหัวหน้าสนามสอบกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบติดต่อ สพป.สก.1