วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของอำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอคลองหาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

ติดต่อเรา