โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference

        26 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านแก่งงสะเดา นำโดย นายสนิท คำสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

พร้อมด้วยคณะครู ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ”

ติดต่อเรา