ร่างคำสั่ง NT 2560

แจ้งโรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ทุกโรงเรียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบให้ด้วย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดคำสั่งได้จาก Remote drive กลุ่มนิเทศก์ และในไลน์ NT แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในไลน์ NT เท่านั้น ไม่ส่งในไลน์ส่วนตัว มีปัญหาสอบถาม ศน.บุญตา เบอร์โทร 092-246-6620

ติดต่อ สพป.สก.1