ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

26 มกราคม 2561 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมระบบทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ 

                                    ———————-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————————–

ติดต่อเรา