วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

                            เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย                                                                             โรงเรียนบ้านคลองทราย จึงจัดพิธีสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติหรือวันลูกเสือ       และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบโรงเรียน

DSCF2421 DSCF2379 DSCF2390 DSCF2394 DSCF2395 DSCF2392

ติดต่อเรา