รับการนิเทศฯการดำเนินการ 4 จุดเน้นและห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ยินดีต้อนรับท่าน ศน.ศรีไพรและคณะผู้บริหาร ที่มานิเทศการดำเนินการ 4 จุดเน้นและห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1