โครงการอบรมหลักสูตร “ครูผู้น้อยเพื่อปรับวิทยฐานะกับ Microsoft”

รายชื่อ 20 โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการ “ครูผู้น้อยเพื่อปรับวิทยฐานะกับ Microsoft” ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 243  ลงวันที่ 23 มกราคม 2561  คือ 1. อนุบาลวัดสระแก้ว 2. บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 3. บ้านคลองน้ำใส 4. บ้านคลองผักขม 5. บ้านหนองเตียน 6. เขาสิงโต 7. อนุบาลคลองหาด 8. บ้านพรหมนิมิต 9. บ้านคลองไก่เถื่อน 10. มหาธิคุณวิทยา 11. อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 12. ชุมชนบ้านตาหลังใน 13. วัดคลองตาสูตรสามัคคี 14. บ้านมหาเจริญ 15. อนุบาลเขาฉกรรจ์ 16. วัดพวงนิมิต 17. บ้านคลองเจริญ 18. อนุบาลวังสมบูรณ์ 19. บ้านวังใหม่ 20. บ้านเขาแหลม

ติดต่อเรา