ประชาสัมพันธ์ รับทุนการศึกษา โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 10

         ด้วย วัดไตรวิทยาราม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ ให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาฟรีทุกอย่างแก่นักเรียน โดยผู้รับทุนการศึกษานี้ ต้องบรรพชาเป็นสามเณร รับตั้งแต่ชั้นมัธยม 1-4 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง – วันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เฟสบุ๊ค โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม

ติดต่อเรา