การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET

แจ้งสนามสอบทุกสังกัด จำนวน 24 สนามทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 13.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 มีการประชุมหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และตัวแทนศูนย์สอบของแต่ละสนาม ซึ่งไม่ได้มาทั้งหมด เพียงแต่เป็นตัวแทนของแต่ ละสนาม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้จากไลน์กลุ่ม O-NET เขต 1 และใน Remote drive กลุ่มนิเทศ ฯ

ติดต่อเรา