การประชุมคณะกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของอำเภอเมืองและอำเภอเขาฉกรรจ์ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ติดต่อเรา