ขอเชิญร่วมประกวดโครงการเมาไม่ขับ

มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสถาบันปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียด ได้ที่ www.ddd.or.th สอบถามโทร ๐๒ – ๕๗๕ ๐๐๔๔ , ๐๒ – ๕๗๕ ๐๑๐๑

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา