ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

         มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันจนจบหลักสูตร สามารถยื่นสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดแบบขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.otep.go.th

ติดต่อเรา