ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา