ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้โรงเรียนบ้านวังปืน
และโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนาติดต่อเรา