ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

      ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

ติดต่อเรา