ด่วนที่สุด!ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมการศึกษาทางไกล

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ (หรือผู้รับผิดชอบ) เข้าร่วมประชุมโครงการการศึกษาผ่านดาวเทียม ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต ๑

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ /รายงาน

ติดต่อเรา