พิธีงานวันครู ประจำปี 2561 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์

ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์ โดยมี นายปราโมท  อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมผู้บริหารและคณะครูอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้าร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 

 

 

ติดต่อเรา