กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ในวันที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดย นายปราโมท อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียน โดยภายกิจกรรมการตอบคำถาม และเกมการละเล่นต่างๆ การมอบทุนการศึกษา รวมถึงการแสดงความสามารถของนักเรียน และร่วมรับประทานอาหาร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ติดต่อเรา