วันครู 61

คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญและผู้บริหารร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ถนอมจิตร  พอใจ   ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา