เข้าค่ายคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและต้านยาเสพติด

บ้านวังยางเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและต้านยาเสพติด

ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองหาดและสาขาเขาช่องแคบ

WP_20140620_001 WP_20140620_002 WP_20140620_003 WP_20140620_004 WP_20140620_005 WP_20140620_006 WP_20140620_007 WP_20140620_008 WP_20140620_009 WP_20140620_010 WP_20140620_011 WP_20140620_012 WP_20140620_013

Message us