วันด็ก 61

12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดยการนำของท่าน ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนานซึ่งในงานมีการ มอบของขวัญ มอบทุนการศึกษา การแสดงของเด็กนักเรียน และแจกของรางวัลอีกมากมาย

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา