การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดการแข่งขันกิจกรรมรอบคัดเลือกระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 

ณ  โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

2. โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

3. โรงเรียนบ้านซับสิงโต

4. โรงเรียนบ้านเขาแหลม

5. โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

prapai

ติดต่อเรา