การประชุมทางไกลการบริหารอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดประชุมครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา จำนวน 146 คน โดย ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยทีม ICT สพป.สระแก้ว เขต 1 บรรยายพิเศษ และอบรมการดูแล ระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์

ติดต่อเรา