ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ การประเมินความสามารถในการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 หากโรงเรียนใดมีรายชื่อกรรมการที่ต้องแก้ไข สามารถแก้ไขได้ที่กลุ่มไลน์ RT เขต 1 หรือ mail [email protected] 

หรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 093-1245957 ภายในวันที่ 26 ม.ค.2561

P

ติดต่อเรา